Reset Password

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Kdo jsme:
Dagmar Hanuš Chladová, IČO: 65551559 je odpovědná za správu vašich osobních údajů. Jsme zavazáni ochraně vaší soukromí a zajímá nás transparentnost vůči zpracování údajů.

2. Jaké údaje sbíráme:
Sbíráme vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

3. Proč sbíráme údaje:
Sbíráme vaše osobní údaje za účelem možnosti vás informovat o našich službách.

4. Jak dlouho uchováváme údaje:
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.

5. S kým sdílíme údaje:
Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou.

6. Vaše práva:
Máte samozřejmě právo o výmaz z databáze našich zákazníků. Stačí nás kontaktovat.

7. Kontaktní informace:
Pokud máte otázky ohledně zpracování osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na info@yettiride.cz.